O galerii

Česká Galerie Moderního Umění je poměrně „mladou“ pražskou galerií, byť její základ vychází ze soukromých sbírek, které vznikaly už hluboko v druhé polovině minulého století. V našich sbírkách proto najdete i velikány české výtvarné tvorby 20. století, ale naše ambice je trošku jiná. Nechceme být jen další galerií zaměřenou jenom na to nejlepší a nejdražší, co je v Čechách k mání. Chtěli bychom se stát živým místem, kde se můžete kdykoliv zastavit při procházce Prahou...

Probíhajcí akce

grafika roku 2022

Grafika roku 2022

Grafika roku 2022 představuje výběr nejlepší současné grafické tvorby širokého spektra umělců a studentů - grafiků. Grafika roku se stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled a možnost zhodnotit posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Zastoupeny jsou všechny klasické techniky - serigrafie, litografie, hlubotisky, tisky z výšky, počítačová grafika i originální autorské techniky a autorská kniha. V rámci Grafiky roku bylo vybráno historicky nejvíce - 592 grafických děl a autorských knih. Porotci udělili 15 cen v hlavních kategoriích (dospělí autoři, studenti) a ceny za grafické techniky. Vystavujeme ve dvou výjimečných prostorech na Betlémském náměstí v Praze: Betlémská kaple - Lapidárium a ve zcela nové České Galerii Moderního Umění.

V prostorách České Galerie Moderního Umění na Betlémském náměstí je tak instalována souborná výstava letošního vítěze Ceny Vladimíra Boudníka pana Šimona Brejchy a dále pak zde jsou vystaveny i vítězné grafiky ve všech kategoriích soutěže Grafika roku 2022, a to Hlavní cena v kategorii A - velký formát, Hlavní cena v kategorii B - malý formát, Hlavní cena v kategorii C - studentské práce, Cena Simeony Hoškové, Hlavní cena v kategorii D - autorská kniha, Cena za tisk z výšky, Cena za tisk z hloubky, Cena za litografii, Cena za serigrafii a Cena za počítačovou grafiku. Hlavním partnerem této přehlídky vítězných děl je akciová společnost Pražská energetika. (www.pre.cz)

pre
Více o grafice roku

Ukázky děl

Kontakt

info@ceskagalerie.eu

+420 735 126 035

+420 724 212 691

Česká Galerie Moderního Umění

Betlémské náměstí 8

Praha 1, 110 00